Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Flow Yoga Leiderdorp

Artikel 1: Definities 

1.1          Flow Yoga Leiderdorp: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Flow Yoga Leiderdorp op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2          Klant: de wederpartij van Flow Yoga Leiderdorp die een product of dienst afneemt, c.q. wenst af te nemen.
1.3          Deelnemer: degene die lessen of workshops volgt, c.q. wenst te volgen.
1.4          Flow Yoga Leiderdorp is gevestigd te Leiderdorp aan de Splinterlaan 154c, 2352SM en is geregistreerd in het KVK handelsregister onder nummer 27377805
1.5          Flexi Flow 5 of 10 lessenkaart: Een lessenkaart van 5 of 10 lessen zoals bedoeld in artikel 3.5.1 en 3.5.2.
1.6          Endless Flow 5 of 10 lessenkaart: Een lessenkaart van 5 of 10 lessen zoals bedoeld in artikel 3.5.3 en 3.5.4.Aangepast Algemene voorwaarden FYL augustus 2021

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *